Za bezpečný Temelín

Chráněná území přírody, ochrana přírody

Vltavotýnsko spolu s Temelínem nepatří do žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO). Nejbližší chráněná krajinná oblast je na JV Třeboňsko. Maloplošná chráněná území přírody související s Píseckými horami (PR Velký a Malý Kamýk) a kaňonem Vltavy u Hluboké nad Vltavou, kde má ochrana porostů staletou tradici (např. Stará obora, jejíž část je součástí EVL Hlubocké obory). Z chráněných kategoií nejnižší právní síly je zde potom Přírodní park Písecké hory a jednotlivé památné stromy (např. v Týně nad Vltavou jde o buk lesní obvod 250cm/25m výšky, dub letní obvod 400cm/27m výšky, javor stříbrný obvod 302cm/27m výšky, jerlín japonský obvod 180cm/20m výšky), případně skupinu památných dubů u Žimutic obvod 580,660cm/20m výšky a stáří okolo 450 let.

Ochrana přírody a její tradici reprezentovali dřívější dobrovolný aktiv strážců (zrušen po roce 1992) a péčí o stromy, chráněná území byl od 80. let minulého století pověřen a postupně profesionalizován odbor kultury ONV, následně Okresní úřad, referát životního prostředí a to až do jeho zrušení v roce 2000 V současnosti státní ochranu přírody reprezentují pověřené úřady a Krajský úřad v Českých Budějovicích, Agentura ochrany přírody a krajiny – sloučené středisko České Budějovice se Správou CHKO Blanský les.

Součástí územní ochrany jsou také plochy a systém ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny schvalovaný s územním plánem města). Nejnověji dle evropského práva jsou chráněny lokality v soustavě NATURA 2000 (ptačí oblasti a ochrana evropsky významných stanovišť). Vltavotýnska se dotýká okrajově ptačí oblast Třeboňsko (PO) a evropsky významná lokalita Hlubocké obory (EVL).


Zdroj: Alois Pavlíčko

Zpět