Za bezpečný Temelín

Geologie a geomorfologie

Veškeré přírodní poměry, příroda a život jsou ovlivňovány moldanubikem a to vltavo-týnským. Většina oblasti je tvořena monotónní sérií moldanubika pomocí rul, pararul až migmatitů a ni navazující pestrá moldanubická série, vzácně s vložkami krystalických vápenců, kvarcitů a amfibolitů. Tektonika a vodní eroze utvořily současný krajinný obraz.

Nejnižším místem je niva ve vzdutí vodní nádrže Orlík (353 m n.m.), naopak za nejvyšší bod můžeme považovat Vysoký Kamýk (627 m n.m.) v SZ části, který je součástí tzv. Píseckých hor. V oblasti pramení pouze malé toky a celá oblast je odvodňována Vltavou nebo jejími přítoky.

Zdroj: Alois Pavlíčko

Zpět