Za bezpečný Temelín

Temelínská příroda

V podčláncích této rubriky naleznete základní údaje k přírodním poměrům k hlavní oblasti zájmu našeho sdružení, tj. oblasti Temelína a Týna nad Vltavou.

Vymezení území

Pro potřeby tohoto krátkého seznámení s přírodou je zvoleno vlastní okolí Jaderné elektrárny Temelín a spádové obce se svými katastrálními územími spadající pod správu města Týn nad Vltavou. Současně mohou být zmíněny navazující lokalty... více se dočtete v samotné rubrice.

Geologie a geomorfologie

Stručný přehled lokální geologie a geomogfologie uvnitř článku.

Klima

Stručný popis místního klimatu uvnitř článku.

Půdní charakteristiky

Obsahem tohoto článku je stručné seznámení s půdním složením oblasti temelínska.

Chráněná území přírody, ochrana přírody

Seznámení s chráněnou přírodou, místního, národního i evropského významu.

Krajina: JE Temelín a krajinný ráz

Jadernou elektrárnu Temelín lze považovat za výjimečnou krajinnou složku ve venkovské krajině jižních Čech. Často se používá příměr, že krajina je jako živý organismus, jehož vzhled se zákonitě v čase mění. Změny ve vzhledu krajiny jsou vyvolány řadou nových aktivit a nových staveb, které jsou pro nás nezvyklé a jsou někdy vnímány rušivě. Kritiku vyvolávají například prodejní sklady, výstavba nových komunikací, velkoplošných obchodních areálů i nové výrobní haly zahraničních investorů stavěné na „zelené louce“. Také Jaderná elektrárna Temelín představuje v jihočeské krajině lidský výtvor, který svojí velikostí i hmotou přesahuje vše, co bylo dosud v jižních Čechách kdy postaveno. Vyvstává otázka, jaká je adaptace místních obyvatel na existenci a provoz této jaderné elektrárny? Více se dočtete v pokračování tohoto článku.