Za bezpečný Temelín

MAPE odkaliště

Není odkaliště jako odkaliště a kaliště jako kaliště

V souvislosti s podzimní botanickou vycházkou do širšího okolí Zlivi, Olešníka a Mydlovar znovu oživlo téma bezpečnosti zdraví obyvatel jižních Čech v souvislosti s jadernou energetikou. Naše sdružení se zabývá prioritně bezpečností JE Temelín a díky připravované nové energetické koncepci si také musíme klást otázky ohledně dalších vazeb a širších souvislostí.

Řešit např. dostavby jaderných elektráren a zvýšení podílu elektřiny z jádra bez toho, že nebudeme znát odpovědi na likvidaci jaderného odpadu (hlubinné úložiště, přenosová soustava), tedy významných zásahů do krajiny a života obyvatel nebo na získávání paliva (těžba, zpracování a následná likvidace kalů) není únosné, ani možné. Sdružení dlouhodobě upozorňuje na krátkozrakost a nekomplexnost řešení v případě hlubinných úložišť (konkrétně Boletice – Chlum) a ekologických zátěží. Na druhou stranu staré těžební jámy a propady např. po těžbě kaolínu jsou významnými refugii rostlin a živočichů, pokud se ovšem nestanou skládkou nebezpečných odpadů. Příkladem budiž „masožravá“ vzácná, chráněnná a v ČR jen na 5 místech rostoucí bublinatka velkokvětá Utricularia brehmii.

Pro stávající JE zastáváme jednoduchý postoj: u koho nakoupím palivo, ten si jej také odveze a zajistí recyklaci nebo další likvidaci. Tímto řešíme (nepotřebuje uranovou těžbu, ani hlubinná úložiště) uvedený problém. Odmítnutí tohoto způsobu slovy, že radioaktivní odpad uložit nám ukládá zákon, i když jde již na první pohled o opravdu černou díru vysávající finanční prostředky a skrytě dotující – zdražující energii, neobstojí. Stojí za to se tímto problémem zabývat a to i legislativně (ve finále můžeme ušetřit i miliardy), případně po uchazečích tendru na výstavbu nových bloků požadovat zajištění i řešení tohoto typu při následném provozu.

Jak řekl předsedající sdružení Alois Pavlíčko po návštěvě jedné z velkých ekologických zátěží - skládky a odkaliště po zpracování uranu u Mydlovar, které zaujímají skoro 300 ha :

Lituji pravidelné a nepoučené rekreační běžce za zdravím z Olešníku , že neví nic o radionuklidech ve zdejším prachu a o uvolňovaném radonu, který pravidelně dýchají, jinak by určitě změnili své běžecké trasy a návyky. Osvětě a hlavně dofinancování rekultivace této staré zátěže, včetně té spontánní biologické, bychom opět měli věnovat mimořádnou pozornost a také pro ni urychlit čerpání evropských financí.“

 

BOX
Některé rostliny dokáží v sobě hromadit (kumulovat) určité látky, včetně radionuklidů. Tato schopnost se označuje jako fytoremediace. Např. zdejší radioaktivní selen úspěšně kumulují trávy mezi které patří ječmen hřívnatý (Hordeum jubatum) pocházející ze severní Ameriky nebo již tak jedovatá mrkvovitá rostlina bolehlav plamatý (Conium maculatum), zde dosahující ohromných rozměrů (na snímcích).

Bolehlav plamatýJečmen hřívnatý 

 MAPE skládky

MAPE skládky

Odkaliště

Odkaliště

Zpět