Za bezpečný Temelín

Otázky pro strany a hnutí kandidující ve volbách

Seznam otázek a dopis kandidujícím politickým stranám a hnutím viz níže. Nejkomplexnější odpovědi zatím zaslala lídryně ANO 2011 paní Radka Maxová. S výsledky vás postupně seznámíme.

A. Pavlíčko

 

12 TOP  otázek pro jihočeské volební lídry

 Ptáme se Vás, lídrů nebo zástupců politických stran a hnutí, protože chceme dále žít v bezpečí a také věřit, že umíme hospodařit uvážlivě s našimi zdroji a dobře nakládat s umem a potenciálem kraje

 

1.  Jižní Čechy mají minimum dálnic a rychlostních silnic v ČR. Jaká budou   

     vaše řešení (k propojení Praha – Linz apod.)?

 

2.  Tendr na dostavbu JE Temelín ještě neskončil a již jsou zde žaloby (Areva)   

     Jaký zastáváte ve věci názor?

 

3.  Podpora státu – dotovaná elektřina z obnovitelných zdrojů podle mediální

     zkratky vadí a dotovaná pro ČEZ nevadí. Jaké máte řešení ?

 

4.  Lpíte na jaderných  úložištích pro dlouhodobé skladování vyhořelého paliva,

     či budete podporovat umístění v jihočeském kraji (např. Chlum v Boleticích)

     a jaká máte pro nás řešení.

 

5.  Jaká máte priority a jaké preferujete požadavky na bezpečnost při výstavbě

     2 nových bloků JETE ?

 

6.  Jaká jsou vaše řešení při zvýšení dopravy v případě dostavby JETE a jaké

     budou požadavky na investora ?

 

7.  Lázeňství v jižních Čechách. Prosíme o Vaši několika slovní vizi.

 

8.  Šumava zdroj surovin nebo přírodní potenciál, či jen rekreační oblast? Jakou

     máte vizi pro národní park a tento region.

 

9.  Spatřujete riziko v jednostranné energetické koncepci (jeden zdroj převýší

     2/3 podíl ostatních v případě realizace)? Máte návrhy na menší „zranitelnost“

     v oblasti energetické bezpečnosti ?

 

10. V souvislosti s kauzou OKD a omezenými zdroji uhlí – podpoříte 

      zaměstnanost otevřením jihočeských zásob (např. lignit u Malovic)?

 

11. Podpoříte lyžařské areály v kraji a které, případně (i v chráněných územích)?

      Pokud i v chráněných územích, proč?

 

12. Vaše tři priority pro náš kraj.

 

Dopis zaslaný spolu s otázkami najdete zde:

http://bezpecnytemelin.cz/public/img/volby2013/dopis_pro_kandidaty-ky.jpg


Před volbami jsme zasílali našim jihočeským stranám a hnutím ucházejícím se o naše hlasy jednoduchý dotazník s TOP 12 otázkami o kterých se domníváme, že budou v následujícím období řešeny a které mají na náš život vliv. A kolik jsme dostali odpovědí? Přečtěte si zde:

http://www.bezpecnytemelin.cz/public/img/dokumenty/2013/den_pote.pdf

A jak jednotlivé strany dopadly? Vše se dozvíte postupně v následujících článcích.

http://www.bezpecnytemelin.cz/public/img/dokumenty/2013/jihoceska_volba.pdf

http://www.bezpecnytemelin.cz/public/img/dokumenty/2013/jak_cte_vysledky_po_volbach_2013_jihocech.pdf

Zpět