Za bezpečný Temelín

Pro kostku uhlí šel bych světa kraj aneb kdo a co je dnes víc.

OstravskoRegion spotřebovávající primární zdroje ze svého okolí je jistě pro ekonomiku a stát přínosem.

Neděje se to však v případě, když musí být dotován dalšími zdroji.

 

Proč by se měly např. OKD a potažmo jeden z majitelů pan Zdeněk Bakala chovat jen sociálně, když nepodnikají v sociální sféře, ale s primárními zdroji? Dávno již tomu, co každý ví, že železnou rudu musíme na Ostravsko stále dovážet, uhlí zde již dochází drahná léta a jednou také dojde úplně, jeho současná cena přestala být konkurence schopná (a to jak v rámci komodity, tak i v konfrontaci s dalšími zdroji). Státem preferovaná jaderná energie je rozhodně čistější a relativně s ní ušetříme. Pro Ostravsko bohužel i lidské zdroje v energetice a plní zde díky letité liknavosti v energetické koncepci – nekoncepci regionu medvědí službu. Viníkem rozhodně nejsou obnovitelné zdroje a energie z nich dodávaná do soustavy nebo pan Zdeněk Bakala. Podporovat stále těžbu uhlí v zakonzervovaném průmyslovém regionu navázaném na tyto docházející neobnovitelné zdroje, to chce od politika kus odvahy „to nevidět“ nebo povahu neprofesionálního kaskadéra. Denně se dozvídáme, jaké skoro zlo jsou pro nás obnovitelné zdroje a nemravní majitelé dolů a přitom si dovolujeme přepych spočívající v pouhém spalování uhlí.

Nebezpečné je vždy upnout se na jediný druh a zdroj, navíc potom ještě podpořit jeho dominanci. Podobně jako Ostravsko může v dohledné době 10 let při oddalování přijetí energetické koncepce – nekoncepce kolabovat již celá česká energetika. Dochází-li uhlí, plánujeme-li jádro, musíme také rozvíjet odpovídající podíl i obnovitelných zdrojů, aby je za  20 - 30 let po jeho vyčerpání, bez ohledu na to zda se prolomí nebo ne těžební limity na Mostecku apod., mohly nahradit. Obdobná situace již dříve nastala na Kladensku a také se musela včas hledat řešení. 

Zároveň si pokládám otázku: Proč funkci sociálního státu, platitele slibů politiků nebo nápravy chyb vlád a regionálních politiků má nést podnikatel, v našem případě OKD se svými majiteli?

Dále bych se také stále ptal, kam zmizely a proč nejsou použity odvody na sociální zabezpečení a zaměstnanost, případně další prostředky, která stát úspěšně od zaměstnavatelů celá léta vybíral a do regionu i další na restruktualizaci posílal? Dnes to vypadá, že jeho představitelé je chtějí „sponzorsky“ vybrat ještě jednou..

Nelze se tedy divit, že situace potom přitahuje slovní „siláky“, kteří se od B -éčkových politiků až po písmeno Z -kových hojně střídají v regionu, obzvláště v čase předvolebním. Hledání oběti pro nasazení psí hlavy ale situaci nevyřeší.

 

PS: Doufám jen, že obdobné to také nebude s prostředky na ekologické rekultivace a asanace po ukončení těžby. To by již byla dvojnásobně černá smůla.

Zpět