Za bezpečný Temelín

Vydařené setkání v Netolicích!

3.12. 2012 naše sdružení uspořádalo první ze série tematických debatních "kulatých stolů". Ústředním tématem tohoto prvého tematického odpoledne, které se uskutečnilo v jihočeských Netolicích, bylo "Sledování vlivu JETE na zemědělskou činnost". Setkání proběhlo od 14h za účasti předsedajícího sdružení Ing. Aloise Pavlíčka, Ph.D. a dalších členů sdružení, kteří pozvali k debatě regionální zemědělce a vědce z Jihočeské univerzity (JčU) v Českých Budějovicích. Dále pozvání k diskusi přijal zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Ing. Jan Matzner a dvě členky ze sdružení Jihočeské matky. Omluveni byli: předsedkyně SÚJB Ing. Dana Drábová, Ph.D., generální ředitel ČEZ p. Daniel Beneš a zástupci uchazečů o dostavbu JETE z česko-ruského konsorcia MIR 1200 a firmy Westinghouse.

Nejprve bylo krátce představeno občanské sdružení a následovaly dvě prezentace, zabývající se výzkumy proběhlými v okolí JETE. První přednesla Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. (součást výzkumu Doc. Ing. Jiřího Diviše, CS.c.) na téma „Sledování vlivu JETE na zemědělskou činnost“. Druhou prezentaci za výzkumný tým přednesl Ing. Václav Nedbal na téma „Hodnocení krajiny v okolí JETE pomocí satelitních dat“. Po diskuzi k jednotlivý prezentacím následovala debata s dalšími dotazy, které se týkaly jak potravinové bezpečnosti, i obecnějších témat jaderné energetiky a bezpečnosti.

Obě prezentace sklidily mezi přítomnými vřelý ohlas a vyvolaly příjemnou neformální diskusi, podnětné připomínky a náměty. Další diskusi na zajímavé téma chystáme po novém roce a budeme o ni včas informovat.
 

Tisková zpráva se shrnutím průběhu akce ke stažení na odkazu zde: http://bezpecnytemelin.cz/public/img/tz03122012.pdf

 

Prezentace z akce:

Hodnocení krajiny v okolí JE Temelín pomocí satelitních dat (Ing. Václav Nedbal, Ing. Jakub Brom, Ph.D., Ing. Jan Procházka, Ph.D., Ing. Hana Vinciková)
http://bezpecnytemelin.cz/public/img/netolice/1.kulaty_stul_krajina_temelin_satelit.pdf
 
Sledování vlivu jaderné elektrárny Temelín na zemědělskou činnost (doc.Ing. Jiří Diviš, CSc.)
http://bezpecnytemelin.cz/public/img/netolice/1.kulaty_stul_sledovani_vlivu_jete_na_zemedelskou_cinnost.pdf

 

Fotografie z akce:


Foto: Zámek Kratochvíle u Netolic (zdroj: Archiv SBT)

 

Foto: Úvod v podání předsedajícího Aloise Pavlíčka (zdroj: Archiv SBT)


Foto: Prezentace odborného tématu (zdroj: Archiv SBT)

 

Foto: V rámci "kulatého stolu" došlo i na živou neformání diskuzi (zdroj: Archiv SBT)

 

Foto: Prezentace účastníky zaujaly a již nyní přemýšlíme o tématu příštího tematického odpoledne (zdroj: Archiv SBT)

Zpět