Za bezpečný Temelín

Zahajovací konference programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu

Zahajovací konference Programu CZ02 - "Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu v rámci EHP Fondů 2009 – 2014“ se uskutečnily v úterý 28. ledna 2014 od 10:00 do 17:00 v prostorách zámku Průhonice (Květnové náměstí 1). Cílem konference bylo představit tento Program široké i odborné veřejnosti, který je také možno využít při monitoringu, záchraně druhů, ekosystémů  a v ochraně krajiny. 

http://www.mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska

http://www.mzp.cz/cz/pozvanka_na_kontaktni_seminar_2014

Zpět