Za bezpečný Temelín

Novinky

Prohlášení Westinghouse k návrhu EK ze dne 21.1.2014

Westinghouse k návrhu EK ze dne 21.1.2014 ve svém prohlášení mj. uvádí, že navrhovaný energetický a klimatický balíček Komise je v souladu s novou energetickou strategií České republiky.

Zahajovací konference programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu

Cílem konference bylo představit tento Program široké i odborné veřejnosti.