Za bezpečný Temelín

Jaderná energetika v ČR

Mírové využití jaderné energie se stalo přirozenou součástí energetického mixu řady vyspělých států naší planety. Výjimkou není ani Česká republika. Bez ohledu na to jaký typ reaktoru bude zvolen lze předpokládat, že jaderné elektrárny budou mít zásadní vliv na rozvoj ekonomiky i v budoucnu. V celosvětovém kontextu zatím neexistuje lepší energetický zdroj, který by současně pokryl rostoucí nároky na energii a přitom nepřispíval ke zhoršování životního prostředí.

Obrázek: Historický plán jaderných elektráren v ČSSR, zdroj: http://www.atominfo.cz

V České republice jsou v současné době v  provozu dvě jaderné elektrárny: JE Dukovany a JE Temelín. Polohu  jaderných elektráren v rámci ČR naleznete na mapě, kterou má na svých stránkách k dispozici provozovatel ČEZ a.s.: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/mapa-jadernych-elektraren.html

Zdroj: ČEZ a. s.

Jaderná elektrárna Dukovany

Obrázek: Letecký snímek JE Dukovany, zdroj: http://www.atominfo.cz

Historie Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) sahá až do počátku 70. let, kdy tehdejší Československo a Sovětský svaz v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě dvou jaderných elektráren s výkony 1760 MW.

První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987. Maximálního projektového výkonu 1760 MW dosáhla elektrárna v červenci 1987. Spuštění dvou jaderných bloků – druhého a třetího – v jediném roce 1986 a na jedné lokalitě bylo ve své době zcela unikátní a doposud se ve světě neopakovalo. Více než 80 % použitých zařízení je vyrobeno v ČR.

Více informací o JE Dukovany: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu.html

Zdroj: ČEZ a. s.

 

Jaderná elektrárna Temelín

Obrázek: Letecký snímek JE Temelín, zdroj: www.atominfo.cz

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu.

Více informací o JE Temelín: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete.html

Zdroj: ČEZ a. s.


 

Zpět