Za bezpečný Temelín

Jak to funguje

Jedním z častých mylných dojmů je, že mechanismus výroby elektřiny v jaderné elektrárně je cosi složitého, tajemného a obtížně pochopitelného. Opak je pravdou. Jaderná elektrárna je v podstatě obdobou elektrárny na uhlí, jen bez škodlivého kouře.

Zdroj: ČEZ a. s.

 

Více informací:

ČEZ a.s. o jaderné energetice: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika.html

ČEZ a.s. o fungování jaderné elektrárny: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html

Zpět