Za bezpečný Temelín

Jaderná energetika

Tato stránka se připravuje. Děkujeme za pochopení.

Jak to funguje

Článek stručně popisuje fungování a odkazuje na další zdroje informující jaderné energetice.

Jaderná energetika v ČR

V rubrice naleznete stručné informace o provozu jaderné energetiky v ČR a další zajímavé odkazy k informacím, které se týkají 2 u nás provozovaných jaderných elektráren.

Jaderná energetika ve světě

K 29. červnu 2012 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association – Světová jaderná asociace) v provozu 433 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 371 745 MWe. Celosvětově tyto reaktory vyrábějí asi 14 % světové elektřiny. Ve výstavbě je jich 63 ve 13 zemích. Plánuje se výstavba 160 reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 329 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl dosáhnout asi 370 000 MW…. pokračování v rubrice.

Klady a zápory

Jaderná energetika, podobně jako jakákoliv jiná výroba energie má své kladné i záporné stránky, je proto třeba vybírat technicky, ekonomicky a přirozeně též společensky co nejpřijatelnější řešení.