Za bezpečný Temelín

Cíle

Za hlavní cíl našeho sdružení si klademe zprůhlednění celého procesu dostavby jaderné elektrárny Temelín (JETE), včetně monitoringu a veřejného dohledu nad realizací výběrového řízení, resp. k nabídkám, které ČEZ a. s. obdržela od uchazečů na dostavbu JETE. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší tender v historii ČR, jehož výsledek výrazně ovlivní současné, ale i ty budoucí generace, považujeme tyto naše aktivity za společensky velmi důležité.
 
Nechceme nikterak bojovat proti jaderné energetice, jen si přejeme, aby v zájmu veřejné bezpečnosti byla vybrána zodpovědně ta nejlepší nabídka ze všech úhlů pohledu.
 
Našich cílů chceme dosáhnout pouze sofistikovanými způsoby a metodami, a to sice veřejnými debatami, ke kterým vždy budeme zvát dotčené subjekty z řad zástupců dotčených obcí, zainteresovaných společností a odborné veřejnosti včetně odborníků na slovo vzatých.

Zpět