Za bezpečný Temelín

Důvod dostavby JETE Temelín

Dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín zdůvodňuje společnost ČEZ a. s. především zabezpečením energetické soběstačnosti ČR v budoucích dobách:

Posláním energetiky každé země je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR při udržení konkurenceschopné a přijatelné ceny, současně zabezpečit nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích.

Všechna tato hlediska splňuje jaderná energetika.

Jaderné elektrárny podléhají nejpřísnějším bezpečnostním kritériím. Výroba elektřiny bez jakýchkoli emisí CO2, oxidů dusíku, síry a prachu významně přispívá ke zlepšení životního prostředí. V porovnání s ostatními zdroji energie je jaderná elektrárna velmi stabilním zdrojem nejen z pohledu bezpečnosti dodávek energie, díky její nezávislosti na každodenní dodávce paliva a klimatických podmínkách, ale také z hlediska nákladů na výrobu energie. Ceny jaderného paliva jsou ve srovnání s elektrárnami spalující fosilní paliva výrazně nižší a dlouhodobě stabilní.

I aktuální návrh Státní energetické koncepce, stejně jako energetická politika Evropské unie, klade jasný důraz na energetickou bezpečnost a jadernou energetiku jako jeden z jejích pilířů. Významným prvkem energetické koncepce zůstává orientace na přebytkový charakter elektroenergetiky ČR, který zajišťuje její významnou odolnost i v případech rozsáhlé kumulace poruch na výrobních zařízeních. V případech rozpadu evropské sítě je ES ČR jako přebytková soustava schopna bezpečného přechodu do krátkodobého ostrovního provozu a zajištění dodávek.

Zdroj: ČEZ a. s.

Zpět