Za bezpečný Temelín

O nás

Jsme občanským sdružením, založeným dle platné legislativy České republiky, s klíčovým zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí a výzkumu souvisejících oblastí na území Jihočeského kraje (a dále v rámci ČR a jinde ve střední Evropě). Více o nás, našich cílech, zaměření a členské základně se dozvíte pročtením uveřejných příspěvků na těchto našich webových stránkách.

Kdo jsme

Jsme občanské sdružení, jehož členy jsou lidé profesně či zájmově blízcí dotčeným tématům, která souvisejí s dostavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín. Spolek sdružuje členy a sympatizanty, kterým není lhostejný vývoj životního prostředí v České republice. U Ministerstva vnitra ČR jsme byli zaregistrováni dne 9.10. 2012, volba názvu byla vzhledem k našemu prioritnímu zaměření jednoznačná.

Cíle

Za hlavní cíl našeho sdružení si klademe zprůhlednění celého procesu dostavby jaderné elektrárny Temelín (JETE), včetně monitoringu a veřejného dohledu nad realizací výběrového řízení, resp. k nabídkám, které ČEZ a. s. obdržela od uchazečů na dostavbu JETE. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší tender v historii ČR, jehož výsledek výrazně ovlivní současné, ale i ty budoucí generace, považujeme tyto naše aktivity za společensky velmi důležité. Nechceme nikterak bojovat proti jaderné energetice, jen si přejeme, aby v zájmu veřejné bezpečnosti byla vybrána zodpovědně ta nejlepší nabídka ze všech úhlů pohledu. Našich cílů chceme dosáhnout pouze sofistikovanými způsoby a metodami, a to sice veřejnými debatami, ke kterým vždy budeme zvát dotčené subjekty z řad zástupců dotčených obcí, zainteresovaných společností a odborné veřejnosti včetně odborníků na slovo vzatých.

Stanovy OS

Stanovy společnosti za bezpečný Temelín byly registrovány dne 9.10. 2012. Ve formátu pdf. jsou Vám k dispozici k pročtení, případnému stažení, v tomto podčlánku.

Zakládající členové

Zakládajícími členy sdružení jsou: Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D., Ing. Zdeněk Staněk, Ing. Jaromír Šlesinger a Mgr. Michal Pálka. Jednotliví členové byly řádným jednáním výboru SBT, dne 5.11., pověřeni funkcemi a zodpovědností za jednotlivé oblasti působení sdružení. Jednotlivá pověření členů jsou obsahem tohoto podčlánku.

Spolupráce

Spolupracujeme s těmito organizacemi a oborovými portály (odkazy jsou obsahem rubriky): PREKON.CZ